Dane adresowe:

Kancelaria Notarialna
Arkadiusz Nikiel - notariusz
ul. Sienkiewicza 1
42-600 Tarnowskie Góry

tel./fax 0 32 391 93 26
tel. kom. 668 193 011

Adres e-mail Kancelarii Notarialnej w Tarnowskich Górach a.nikiel@tgory-notariusz.pl
Adres www Kancelarii Notarialnej w Tarnowskich Górach www.tgory-notariusz.pl

Dokumenty

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Notariusza wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania Klientów.

Do wszystkich umów, w tym umów przenoszących własność niezbędne są, poza danymi osobowymi, również następujące dokumenty:

DZIAŁKA BUDOWLANA - ROLA, NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA:

LOKAL ODRĘBNY:

LOKAL SPÓŁDZIELCZY:

W przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką:

Jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku to:

AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (nowa instytucja zastępująca sądowe stwierdzenie nabycia spadku)

  • akt zgonu spadkodawcy,
  • akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
  • akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,
  • testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
  • numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego).

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE (np. intercyza)

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,

Gdyby dla załatwienia sprawy istniały inne jeszcze, szczególne uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania.


2009-2019 © Kancelaria Notarialna Arkadiusz Nikiel
Design by Krzysztof Gawliczek
Kancelaria Notarialna Arkadiusz Nikiel Kancelaria Notarialna Arkadiusz Nikiel Kancelaria Notarialna Arkadiusz Nikiel